Studio Art

Universele levensenergie 


Wat is Pranic Healing en wat kan het voor u betekenen?

Voorwoord door Master Choa Kok Sui uit "Uw handen kunnen genezen" door Stephen Co & Eric B. Robins, M.D.
Meer dan ooit hebben wij tegenwoordig allemaal enorme behoefte aan snelle, effectieve methoden voor het balanceren van de materiële en spirituele aspecten van ons leven. Wij ondervinden tegelijkertijd een massaal ontwaken van bewustzijn, die het noodzakelijk maakt om te zoeken naar spirituele oplossingen voor dagelijkse situaties in ons leven zoals stress, relaties, succes en mislukkingen, en misschien wel het belangrijkste van alle: gezondheid.

Pranic Healing is een eenvoudige, efficiënte manier om uw gezondheid en persoonlijke energie niveau te verhogen door middel van het werken op de diepere emotionele en energetische niveaus van de werkelijkheid. Hierdoor kunt u het aanbod van Prana (universele levensenergie), nodig voor genezing van het lichaam, verhogen.

Wanneer u controle over uw persoonlijke gezondheid vergroot, verbetert u uw vermogen om volledig te leven en te ervaren wat de wereld u te bieden heeft. Maar om te leren hoe om te gaan met uw pijn en ziekten is eigenlijk alleen maar het begin van genezing door op reis te gaan, dit pad te volgen en daarmee zal je bewustzijn geactiveerd worden om de grotere waarheden te herkennen. De belangrijkste daarvan is dat wij alle onderdelen zijn van een groter geheel, een bio-energetisch systeem waarmee de totale som van de energie van ieder van ons wordt gevormd. Met als gevolg dat wij onderling op elkaar aangewezen zijn voor energie en voor het leven. Deze onderlinge afhankelijkheid betekent dat de keuzes die we in ons leven maken een fysiek en energetisch effect hebben – op iedereen om ons heen. Wanneer we stappen nemen om onszelf te helen, dragen wij bij aan positieve emoties en energie aan dat systeem: we genezen de wereld.

Dat is het uiteindelijke doel van Pranic Healing. Dus als u met de studie van deze eenvoudige, effectieve healing technieken begint, geef ik u mijn liefde en zegeningen en hoop dat u al uw persoonlijke zelfhelend doelen bereikt. Maar ik hoop ook dat u zich bewust bent van de belangrijke rol die u speelt in het verhogen van de gezondheid en het energieniveau van de wereld waarin wij leven en werken..


Ontdek en gebruik levensenergie voor elk aspect van je leven

Pranic Healing is een simpel en effectief healing systeem waarbij geen fysieke aanraking nodig is.

Pranic Healing is een uiterst effectief healing systeem wat is ontwikkeld door Master Choa Kok Sui. Het maakt gebruik van prana – levensenergie – om het energieveld van het lichaam in balans te brengen. Deze onzichtbare levensenergie herstelt het evenwicht in het lichaam en zorgt voor vitaliteit.

Prana is een woord uit het Sanskriet en betekent vrij vertaald levensenergie. Er zijn vele namen voor deze levensenergie zoals Prana, Ki, Chi, Ruah, Manna en Pneuma. In de accupunctuur wordt ook gebruik gemaakt van deze levensenergie. De Chinezen noemen het Chi.

Pranic Healing is een simpel maar krachtig en effectief healing systeem waarbij geen fysieke aanraking nodig is. En iedereen kan het leren!

Het is gebaseerd op het principe dat het lichaam een zelf-herstellend vermogen heeft. Dit genezingsproces kan worden versneld door het verhogen van de levensenergie in het systeem. Levensenergie die altijd beschikbaar is vanuit de zon, lucht en grond en gebruikt kan worden ter verbetering van fysieke en emotionele klachten.


Alles in het leven dat ons van streek maakt, kan je uit balans brengen. Bij voorbeeld stress op het werk of thuis, onrust, zorgen, eenzaamheid of frustratie. Zo kan het energiegehalte in je lichaam dalen. Dat kan zich op de lange termijn manifesteren als pijn, ongemak, fysieke ziektes of psychische problemen.

Met Pranic Healing kun je het probleem in het aura opsporen en het daar verwijderen. Pranic Healing maakt geen gebruik van medicijnen of apparatuur. Er is zelfs geen fysiek contact nodig met de cliënt. Dit omdat de behandelaar werkt op het energie lichaam en niet direct op het fysieke lichaam. Het energie lichaam, ook wel aura genoemd, is de blauwdruk van het fysieke lichaam. Het is dit energie lichaam dat de levensenergie absorbeert, verdeelt in het fysieke lichaam en het door laat stromen naar de spieren, organen, klieren en cellen.

We nodigen je hierbij van harte uit om meer te leren over hoe levensenergie je leven beïnvloedt en hoe dit in je voordeel te gebruiken.

Welkom in de Wereld van Energie en het Pranic Healing Systeem!


Twee harten meditaitie:

Van alle technieken die Grand Master Choa Kok Sui heeft ontwikkeld en onderwezen, heeft mogelijk geen zulke verbluffende getuigenissen over persoonlijke healing en positieve levenstransformaties ontvangen als de Twee Harten Meditatie. Deze meditatie is werkelijk bijzonder.

De meditatie werkt op het fysieke, mentale en spirituele niveau om het hart chakra (het emotionele hart) en de kruin chakra (het spirituele hart) te openen. Daardoor stelt het je in staat om een grote hoeveelheid hoog kwalitatieve goddelijke energie naar beneden en in de kruinchakra te brengen. De prana die deze meditatie produceert, bevordert de fysieke en mentale gezondheid én innerlijke verlichting.

Wanneer iemand die aura's kan zien, een persoon die de Twee Harten Meditatie doet observeert, ziet hij een grote hoveelheid van briljant wit licht neerdalen, die in de kruinchakra stroomt en zich door het hele energie lichaam verspreidt. Deze goddelijke prana zuivert het energielichaam van verontreiniging. Dit is hoe de Twee Harten Meditatie tot fysieke healing leidt.

Dit openen van het kruinchakra en de toegenomen stroom van goddelijke energie maakt ook innerlijke verlichting mogelijk. Na het zegenen van de aarde met de spirituele energie, mediteer je op de OM en de stilte periode tussen de OM's gedurende ongeveer 10 minuten. Daarna laat je los en verleng je de stilte periode.

Meditatie op de stilte tussen de OM's en gedurende een verlengde periode van stilte, stelt je in staat om contact te maken met je hogere Zelf of ziel.

Herhaalde periodes van stilte en contact met je ziel produceert de staat van innerlijke verlichting.


Master Choa Kok Sui

Master Choa Kok Sui – een Chinees-Filipijnse wetenschapper en chemische ingenieur – is de oprichter en grondlegger van het moderne Pranic Healing- en Arhatic Yoga systeem.

Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond heeft Master Choa Kok Sui meer dan 20 jaar besteed aan onderzoek, experimenten en helderziende waarnemingen met zijn leraren en metgezellen, om het Pranic Healing systeem te ontwikkelen en te verfijnen. Ook heeft hij verschillende healing vormen, meditatie, yoga, qi gong, tai chi, reiki en sjamanisme bestudeerd om de essentie van energie behandeling te synthetiseren. Hierdoor is de vaardigheid om te healen voor iedereen toegankelijk geworden.

Master Choa heeft niet alleen de uitgebreide technieken bedacht, die ontworpen zijn voor het reinigen en opladen van het fysieke lichaam, waardoor het hersteltempo van het lichaam zich versnelt. Hij heeft ook nieuwe, nog nooit gebruikte termen ontworpen, om de concepten die hij bedacht grondig te verhelderen. Hij formuleerde een makkelijk te leren, gebruiksvriendelijk systeem, zo simpel dat zelfs nieuwe studenten snel kunnen leren simpele klachten te healen, wat hun in staat stelt om onmiddellijke positieve resultaten te bereiken. Deze resultaten dragen bij aan een goede gezondheid en welzijn. Pranic Healing wordt nu succesvol gebruikt in verschillende ziekenhuizen, scholen en universiteiten in Amerika, India en in de Filippijnen.

Via Master Choa's onderricht, zijn de studenten in staat om meer balans in hun leven te creëren en meer succes en harmonie te behouden, terwijl hij ze begeleidt door de omvangrijke toepassingsmogelijkheden van Prana oftewel vitale levensenergie in bijna alle aspecten van het leven.


Voor de zoekenden op het spirituele pad, heeft Master Choa een systeem van oefeningen ontwikkelt die leidt tot diepere Ziel (of Zelf-) realisatie. Arhatic Yoga is niet sektarisch en kan een begripsverruiming zijn voor iedereen die bereidt is het bestaan van een Hoger Wezen of God te accepteren. De synthese van verschillende yoga toepassingen (van vele verschillende tradities) introduceert aan de spirituele leerling methodes die bedacht zijn om veilig de spirituele groei te versnellen. Deze krachtige technieken gebruiken eeuwenoude technologie in originele en creatieve combinaties om de chakra's te activeren en balanceren en de kundalini energie of het "heilige vuur" te laten ontwaken.

Master Choa Kok Sui heeft het "Institute for Inner Studies" opgezet in de Fillippijnen en de "World Pranic Healing Foundation. Inc." in India. Hij heeft gedurende 20 jaar praktisch non-stop gereisd tussen 60 landen en 6 continenten om persoonlijk studenten te onderwijzen.

Voor zijn heen gaan op 19 maart 2007, heeft Master Choa 25 boeken gepubliceerd over healing en spiritualiteit. Deze zijn in meer dan 30 talen vertaald.

En hij heeft meer dan 100 Pranic Healing centra gevestigd zien worden in meer dan 90 landen.

Het filantropische deel van de organisatie, de MCKS Charitable Foundation, heeft voedselprogramma's lopen in verschillende landen, financiert medische ondersteuning aan arme patiënten en draagt bij tijdens rampenhulp over de hele wereld.

"Miracles are fantastic events which utilize hidden laws of nature that most people are not aware of. Miracles do not break the laws of nature, they are actually based on them."

- Master Choa Kok Sui
Maak een gratis website.